Vương Phi Này Có Chút Đáng Yêu

Vương Phi Này Có Chút Đáng Yêu

The Princess A Little Cute

Nội dung phim

Vương Phi Này Có Chút Đáng Yêu - The Princess A Little Cute (2021)

Lưu Tưởng Tưởng mộng hồi về Đại Sở quốc trở thành thích khách sắp chết và có bốn cơ hội ám sát vương gia Mục Xuân Thân, nếu thất bại sẽ phát độc chết tức khắc. Vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng lần lượt biến thân thành nha hoàn trong phủ, thị vệ và cậu bé ăn mày, mỗi khi sắp ám sát thành công thì lại xuất hiện tình huống không ai ngờ.