Thất Giới Đệ Nhất Tiên

Thất Giới Đệ Nhất Tiên

The First Immortal Of The Seven Realms

Nội dung phim

Thất Giới Đệ Nhất Tiên - The First Immortal Of The Seven Realms (2022)

Thiếu niên Lương Tịch xem bói mưu sinh, vì một lần thiện tâm nhất thời mà cứu tiên nhân Vũ Văn Thanh Dương, được tiên nhân truyền thụ vạn năm chân lực cùng với Phiên Thiên ấn, từ đó bước lên con đường tu chân.