Running Man Trung Quốc Phần 10

Running Man Trung Quốc Phần 10

Keep Running Season 10

Nội dung phim

Running Man Trung Quốc Phần 10 - Keep Running Season 10 (2022)

Đây là một chương trình truyền hình thực tế có 7 thành viên tham gia. Trong mỗi tập, các thành viên phải hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau tại các địa danh nổi tiếng để giành chiến thắng trong cuộc đua. Các nhiệm vụ hầu như luôn có tính năng chạy, do đó có tiêu đề và thẻ tên.