Phong Khởi Lạc Dương: Cõi Âm Dương

Phong Khởi Lạc Dương: Cõi Âm Dương

Reincarnation Land

Nội dung phim

Phong Khởi Lạc Dương: Cõi Âm Dương - Reincarnation Land (2022)

Phim chủ yếu kể về câu chuyện của hai triều đại Ngô và Chu, sống ở hai đầu sông La ở Lạc Dương. để bảo vệ công lý trong trái tim mình, họ đã thành lập một đối tác tạm thời và cùng nhau vạch trần câu chuyện về âm mưu của kẻ thủ ác.