Nhất Chỉ Ký Phong Nguyệt

Nhất Chỉ Ký Phong Nguyệt

Palace Devious Women

Nội dung phim

Nhất Chỉ Ký Phong Nguyệt - Palace Devious Women (2021)

Kịch bản Nhất Chỉ Ký Phong Nguyệt do biên kịch Cao Hân Duyệt khổ sở sáng tác lại bị đồng nghiệp sửa lại toàn bộ rồi tự mình giao nộp. Trên đường đến tổng công ty lấy lại kịch biển. Cao Hân Duyệt bất ngờ xuyên vào thế giới trong kịch bản, trở thành thị thiếp của Tam a ca Lăng Hoằng. Vì kịch bản bị sửa đổi, Cao Hân Duyệt vốn là nữ chính gả vào vương phủ chịu đủ trắc trở. Người hầu Giai Ninh lại biến thân trở thành chủ nhân thống lĩnh vương phủ, sử dụng đủ thủ đoạn và quan hệ gây khó dễ cho nữ chính.