Năm Tháng Vội Vã 1

Năm Tháng Vội Vã 1

Back In Time 1

Nội dung phim

Năm Tháng Vội Vã 1 - Back In Time 1 (2014)

Năm Tháng Vội Vã 1 | Back in Time 1 (2014)Bộ phim truyền hình Năm Tháng Vội Vã là câu chuyện tình yêu của Phương Hồi và Trần Tầm. Kể về cuộc sống và tình yêu của thế hệ năm 80. Phương Hồi, Trần Tầm, Kiều Nhiên, Triệu Diệp, Lâm Gia Vinh là năm người bạn thời trung học với những tính cách đặc biệt. Phương Hồi và Trần Tầm theo thời gian mà nảy sinh tình cảm, nhưng vì tình đầu còn chưa chin chắn mà chia tay. Phương Hồi sau khi trải qua sự đau khổ của thất tình, chán nản đã đi Úc.