Liễu Diệp Trích Tinh Thần

Liễu Diệp Trích Tinh Thần

My Wife is a Thief

Nội dung phim

Liễu Diệp Trích Tinh Thần - My Wife is a Thief (2021)

Phim kể về kẻ trộm thần bí "Liễu Diệp Tặc" trong truyền thuyết ở Kinh thành, tên khác là Liễu Dung. Mười ba năm trước cô được Tô Quốc công cứu trong trận lũ lụt ở phía Nam, vì để trả ơn cứu mạng Liễu Dung lấy thân phận con gái của Tô Quốc công- Tô Cẩm Trân- gả cho Hứa Mộ Thần.Hai người đều không có tình cảm gì với cuộc hôn nhân được sắp xếp này. Liễu Dung bề ngoài thì là một Hứa phu nhân dịu dàng chu đáo, nhưng thực ra lại là tên trộm có tiếng "Liễu Diệp Tặc". Liễu Dung dưới chỉ thị của Tô Quốc công nhiều lần trà trộn vào Hứa phủ để tìm kiếm ngọc bội đồng thời còn dùng thân phận Liễu Diệp Tặc giao thủ với Hứa Mộ Thần. Hứa Mộ Thần không hề biết Liễu Diệp Tặc lại chính là phu nhân Tô Cẩm Trân của mình, ngày ngày tạo rắc rối cho Liễu Diệp Tặc, về nhà lại bị phu nhân chỉnh, rồi trong quá trình giao đấu hai người dần này sinh tình cảm.