Hình Danh Sư Gia

Hình Danh Sư Gia

Legal Advisers Of Criminal Law

Nội dung phim

Hình Danh Sư Gia - Legal Advisers Of Criminal Law (2012)

Hình Danh Sư Gia | Legal Advisers of Criminal Law (2012)Mạnh Thiên Sở từ nước ngoài trở về thời nhà Minh (Trung Quốc) để tìm kiếm cha mình, trong quá trình đó đã giải quyết nhiều vấn đề, và nhiều vụ án bí ẩn với Đạo Binh (Hứa tri huyện sư gia, có vẻ ngoài hiền lành nhưng lại là người rất cương quyết). Hai người dùng cách khác nhau để điều tra án và thường hay va chạm với nhau vì cùng yêu một người con gái, Hạ Phượng Nghi, con gái của một đồ tễ.