Bình Yêu Truyện

Bình Yêu Truyện

Magical Legend

Nội dung phim

Bình Yêu Truyện - Magical Legend (2021)

Tứ Châu Hồ Vĩnh Nhi vô tình được thánh cô ban thiên thư, học được thiên thư kịch thuật cứu khổ bách tính nhưng lại bị quan phủ truy nã, bị Võ Đức Ty Tả Truất dẫn binh truy bắt. Vĩnh Nhi vào bước đường cùng chỉ đành đầu quân về với thánh cô, được biết thánh cô là chưởng môn phái Đồ Sơn, còn là mẹ ruột của mình, còn Tả Truất đang truy bắt cô lại chính là huynh trưởng. Tả Truất vì tư lợi đã phản bội phái Đồ Sơn, mượn thế lực của Vương thái uý dẫn Võ Đức Ty đi bắt Vĩnh Nhi để phá giải toàn bộ thiên thư, phục hưng Hồ tộc gây hại cho nhân gian. Để cứu chúng sanh, Vĩnh Nhi luyện tập dưới sự chỉ dạy của thánh cô đã học hết toàn bộ thiên thư, liên thủ đến thống lĩnh Võ Đức Ty Kim Đài lật đổ âm mưu của Tả Truất.