5 Cranky Bros

5 Cranky Bros

Five Cranky Brothers

Nội dung phim

5 Cranky Bros - Five Cranky Brothers (2019)

Được phát sóng vào ngày 12 tháng 9 năm 2019, là một chương trình đặc biệt cho Chuseok. Người xem có thể gửi câu hỏi và tùy chọn thông qua trang web chính thức của chương trình và các Anh em sẽ trả lời các câu hỏi đã chọn bằng cách thử nghiệm các tùy chọn để xếp hạng chúng. Các anh em sẽ thảo luận và xếp hạng một chủ đề với các tùy chọn nhất định được cung cấp từ thứ nhất đến thứ năm. Các trận chiến của phân đoạn này với các chị em khách mời cũng có thể được tổ chức, nơi họ phải đoán thứ hạng của các lựa chọn nhất định từ chủ đề để phù hợp với thứ hạng dựa trên một nhóm người (với các nhân khẩu học khác nhau) đã được khảo sát với cùng một câu hỏi và các tùy chọn tương tự. Anh em hợp tác cùng nhau để chiến đấu với các đối thủ từ bên ngoài Cranky House.